شرکت دکوران

کارگاه فنی ابوقداره توسط براداران ابــوقداره فعالیت خود را از سال 1319 در شیراز آغـاز نمود و در پـی پیشرفتهای مستمر آن کارگاه در سال 1358 به یکی از بزرگترین و معتبر ترین مجتمع های صنعتی بخش خصوصی در جنوب کشور تبدیل گردید .

پس از آن با همت و اراده مدیران نسل جوان ، هر یک از واحدهای آن مـجتمع به پیشرفتهای چشمــگیری نائل شدند، به گونه ای که در حال حاضر  بیش از 20 واحد صنعتی بزرگ و کوچک با نام تجاری و خانوادگی ابوقــداره در کشور مشغول فعالیت می باشند . یکی از این واحدها شرکت دکــوران است که هم اکنون بــا بهره گیری از دانش و تــکنولوژی روز دنیا و بـــا استفاده از پیشرفته ترین  مــاشین آلات اروپــایی و توان نیروهای متخصص و مجرب ،  تنها دارنده نشان اسـتاندارد مبلمان و پارتیشن اداری و یکی از بزرگترین تولید کنندگان این صنعت در کشور می باشد.

کاتالوگ دکوران