مبلمان اداری آرام گستر

گروه صنعتی آرام گستر در سال 1377 با هدف طراحی و تولید انواع مبلمان اداری و خانگی تأسیس گردیده است. این گروه با توجه به توانمندی  خاص خود در بالا بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شده محصول، کسب رضایت مشتریان را جزء الگوهای تولید خود قرار داده است  و با  توسعه طرح ها و مدل های مختلف طبق اصول ارگونومی بدن و نگرش های خاص به زیبایی محصولات،  تولید خود را طبق استانداردهای تعریف شده و کاربری مطلوب در زندگی عرضه می نماید.
همچنین گسترش بازار محصولات از صندلی اداری به بازارهای آموزشی، بانک ها و ارائه محصولات در بازار مبل خانگی از دیگروه صنعتی آرام گستر در سال 1377 با هدف طراحی و تولید انواع مبلمان اداری و خانگی تأسیس گردیده است. این گروه با توجه به توانمندی خاص خود در بالا بردن کیفیت و پایین آوردن قیمت تمام شده محصول، کسب رضایت مشتریان را جزء الگوهای تولید خود قرار داده است و با توسعه طرح ها و مدل های مختلف طبق اصول ارگونومی بدن و نگرش های خاص به زیبایی محصولات، تولید خود را طبق استانداردهای تعریف شده و کاربری مطلوب در زندگی عرضه می نماید.
همچنین گسترش بازار محصولات از صندلی اداری به بازارهای آموزشی، بانک ها و ارائه محصولات در بازار مبل خانگی از دیگر امتیازات این گروه است که با هدف کسب رضایت مشتریان با تولید انواع مبلمان اداری و خانگی بر آن است تا محیطی پویا و آرام را برای شما عزیزان به ارمغان بیاوردhttp://aramgostar.com/fa