مبلمان اداری راینو

راینو

راینوبرآن است تا با طراحی، تامین، ‌تولید و توزیع محصولات و خدمات با کیفیت درحوزه ساخت و تجهیز فضاهای کاری ، زندگی و با پاسخگویی به نیازهایی که موجب ارتقای کیفیت زندگی مدرن می شود، بستری مناسب برای رشد و بالندگی کارکنان در محیطی سالم، استوار بر تکنولوژی و تفکر سیستمی در جهت حفظ منافع ذینفعان، ‌هویت و پرستیژ را برای آنها به ارمغان آورد . در این راستا سازمان بر اصول زیر تمرکز خواهد داشت :

  • ارائه محصولات و خدماتی با کیفیت، قابل رقابت
  • پاسداشت کرامت انسانی و پایبندی به اصول اخلاقی و صنفی
  • بسترسازی برای رشد و ارتقای مهارتهای تخصصی   کاتالوگ محصولات راینو