نحوه صحیح استفاده از صندلی اپراتوری

نحوه صحیح استفاده از صندلی اپراتوری

نحوه صحیح استفاده از صندلی اپراتوری
حتی اگر مناسب ترین صندلی را با توجه به مشخصات فیزیک بدنی خود تهیه نمایید ، اگر در موقع نشستن و کار کردن با سیستم به حالت بدن خود توجه نکنید، دچار عارضه هایی خواهید شد . ما بر آنیم نحوه صحیح استفاده از صندلی های اپراتوری را در این مقاله ارائه دهیم، تا پس از انتخاب صندلی مناسب با فیزیک خود ، بهترین بهره را از آن برده و سلامت خود را حفظ نمایید .
برای نشستن پشت میز حتما از یک زیر پایی با شیب 10 تا 25 درجه استفاده نمایید. قرار گرفتن پاها روی زیر پایی باید به صورتی باشد که پاها با بدن یک زاویه 90 درجه ایجاد کند.
پشت خود را به پشتی صندلی بچسبانید. پشت شما باید در راستای پشتی صندلی قرار داشته باشد.
و ارتفاع صندلی خود را تنظیم کنید.

ماهیچه‌های شکمی در جلو ستون فقرات و ماهیچه‌های پشت ستون فقرات، هر دو برای نگه داشتن بدن به صورت صاف‌اند، چیزی مانند دو بند پلاستیکی که در دو سوی ستون مهره‌ها قرار داشته باشند. خم شدن به جلو موقع کار با کامپیوتر این تعادل را به هم می‌زند و فشار زیادی را به پشت وارد می‌کند.

به طور ساده ۳۰ درجه خم شدن رو به جلو ۳ یا ۴ برابر بیشتر به پشت فشار وارد می‌کند و در دراز مدت به مفاصل، رباط‌ها و دیسک‌های ستون مهره‌ها آسیب می‌زند. ماهیچه‌های پشت نیز در اثر فشارهای متمادی ضربه می‌بینند و این موضوع باعث می‌شد خون و مواد مغذی به اندازه کافی به آن‌ها نرسد. به مرور زمان فشارها منجر به این می‌شود که این ماهیچه کشیده و سفت شوند که خود به آسیب‌های بیشتر می‌انجامد.

ماهیچه‌های پشت به‌طور مداوم کار می‌کنند تا بدن را در حالت نشسته به‌صورت صاف نگه دارند.

زاویه بین پشتی و محل نشستن صندلی باید بین 100 تا 110 درجه باشد و فاصله بین پشتی و گودی کمر را با بالشتکهای طبی پر نمایید.

 

آرنج شما نیز باید تکیه گاه مناسبی داشته باشد از دسته صندلی بعنوان تکیه گاه آرنج استفاده نمایید.

ورزش در میان کار را فراموش نکنید
نباید ساعت های طولانی پشت میز کار به یک صورت بنشینید ،در زمان استراحت ،کمی ســرتان را بچرخانید و به عــقب و جـلو و اطراف بکشید .این کار از خستگی مـهره های گـردن و گـردن درد پیشگیری می کند.
ایجاد آرامش و کمک در حفظ تندرستی شما در محیط کار رسالت ماست .

اشتراک گذاری پست