صندلی های آزمایشگاهی

انواع صندلی های آزمایشگاهی و تابوره در رنگ های متنوع قابل عرضه می  باشند -کلیه صندلی های دارای گارانتی چند ساله مکانیزم ، پنج پر و چرخ و گارانتی یکساله جک میباشند