Tag - تجهیزات اداری ارگونومیک،ارگونومیک یعنی چه،طراحی ارگونومیک

تجهیزات اداری ارگونومیک

بشـــــر همواره به دنبال ارائه ی راهکار هایی در جـهت تعامل بهتر و کاراتر انسان با محیط کار و زندگــی اش بوده و بــا تــکـیه بر اصول مطرح شده عــلمـــی ، بـه ایجاد افزایش ایمنــی ، بهداشت و کارایی محیط با توجـه به طـراحـی ، جنــس و کیــفیــت تجهیزات و تسهـیــلات مـوجـود در محـــــل کار و زنــدگی تـحــت عنـوان ، علم “ارگـونــومـی» پـــــرداخته است . واژه ارگونومی یک لغت یونانی به مــعنای کار و قاعده و قانــون مــی باشد [...]

ادامه ...