نکات مهم در خرید صندلی اداری

در زمان نشستن به طور متوسط هر فرد در یک ساعت به طور متوسط ۵۳ بار بالاتنه خود را حرکت می دهد که این حرکات می تواند تکیه دادن و چرخیدن باشد.

بیشتر