خدمات پس از فروش
واحد خدمات پس ازفروش برای ما یک شعار نیست ،بلکه یک اصل است.

استخدام پرسنل متخصص و آموزش دیده ، بررسی و انجام تعمیرات ،جایگزینی قطعات در حداقل زمان ممکن و در نهایت خدمات حمایتی از صاحب کالا از ارکان اصلی استراتژی خدمات پس از فروش در این مجموعه می باشد.

همین حس مسئولیت در قبال مشتریان است که باعث حساسیت مجموعه آسیا در کیفیت تولید ، انتخاب محصولات و دقت هرچه تمام تر در طراحی ،تجهیز و اجرای پروژ ه ها شده است.

محصولات عرضه شده این مجموعه دارای گارانتی خدمات پس از فروش از ۲۴ ماه تا۳۶ ماه می باشند.آسیا قدردان اعتماد شماست.